Regels voor gebruik

Onroerend goed El Hierro U wilt gebruikers te informeren over hun website, het gevoerde beleid ten aanzien van de behandeling en de bescherming van persoonsgegevens van degenen die vrijwillig de formulieren of neem contact op e-mails die in deze site met betrekking tot de verstrekking van persoonsgegevens gebruiken.

Dergelijke persoonlijke gegevens worden automatisch verwerkt, op voorwaarde dat de gebruiker eerder heeft ingestemd. Daartoe, de nodige technische belemmeringen zijn ingesteld op, op voorhand de verstrekking van toestemming, gebruikers hebben gelezen en geaccepteerd het beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens.

Gedurende de gegevensverzamelingsformulieren zal de gebruiker zich bewust zijn van de verplichte of facultatieve aard van hun antwoorden op de vragen die hen worden opgewekt, alsmede de gevolgen van het verkrijgen van gegevens of de weigering om te leveren.

De gebruiker garandeert dat de persoonlijke gegevens waarheidsgetrouw en is verantwoordelijk voor het communiceren van eventuele wijzigingen in deze. Persoonlijke gegevens van gebruikers, vrijelijk en vrijwillig, door middel van formulieren of e-mails contact daarvoor erkende op deze website, Zij worden opgenomen in een databank of ownership Onroerend goed El Hierro, teneinde informatie te beheren en gebruikers met behulp van hun diensten.

Het is gemeld dat wanneer een persoon niet bedrijfs- en / of werk te doen met Onroerend goed El Hierro is het sturen van een e-mail of communicatie door een van de bestaande mechanismen van het contact in dit web, met vermelding van uw persoonlijke gegevens, geeft u uw toestemming, onmiskenbaar, specifiek, geïnformeerde en uitdrukkelijk toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens Onroerend goed El Hierro met het oog dat kan worden bepaald op basis van uw e-mail of communicatie.

De gebruiker stemt ermee in dat de verantwoordelijke de informatie over de gestelde telefoondiensten kan sturen (opgenomen door middel van SMS) of per e-mail of per post.

Op elk moment, de gebruiker kan hun recht op toegang uit te oefenen, rectificatie, annulering van hun persoonsgegevens en zich verzetten tegen de verwerking ervan, die schriftelijk dient te worden gericht aan Onroerend goed El Hierro (inmobiliaria@islaelhierro.com).

De toegang tot deze website geeft de gebruiker staat en houdt de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van hun kant, van elk één van de voorwaarden opgenomen in deze pagina, echter niet dat de oprichting van een zakelijke relatie tussen de gebruiker en Onroerend goed El Hierro. Zowel de toegang tot en het gebruik van de informatie en de inhoud van deze website, Het is de verantwoordelijkheid van de persoon die. daarom, het gebruik van de informatie, beeldspraak, inhoud en / of producten beoordeeld en toegankelijk via dezelfde, zullen worden onderworpen aan de wet, nationaal of internationaal, toepasselijk, alsmede de beginselen van goede trouw en rechtmatig gebruik door de gebruikers, met betrekking tot de huidige wetgeving, de morele, de openbare orde, goede manieren, de rechten van anderen of zichzelf Onroerend goed El Hierro, alle volgens de mogelijkheden en doeleinden waarvoor zij waren ontworpen. Onroerend goed El Hierro aanvaardt geen verantwoordelijkheid, direct of indirect, voortvloeien uit het verkeerd gebruik van de diensten of inhoud die door gebruikers of derden.

Onroerend goed El Hierro U kunt de toegang elke gebruiker die het bovenstaande in strijd verbieden deze website.

Om toegang te krijgen tot de informatie op deze website en gebruik te maken van de aangeboden diensten, minderjarigen moet eerst de toestemming van hun ouders krijgen, voogden of wettelijke vertegenwoordigers. De verantwoordelijkheid voor het bepalen van de inhoud en de diensten die zij toegang krijgen tot de minderjarigen komt overeen met mensen die belast zijn.

Onroerend goed El Hierro U hebt het recht om alle merken te gebruiken, handelsnamen, logos, beeldspraak, databases, inhoud, programma's, broncode, teksten, designs, domeinnamen en alle andere website content. De toegang tot deze website impliceert niet waiver, transmissie, licentie of gehele of gedeeltelijke overdracht van deze rechten. De gebruiker hoeft niet elke wijziging, weergave, distributie, uitbuiting of openbaarmaking, onder meer door het beschikbaar stellen van, Op deze website en / of de inhoud of diensten.

Onroerend goed El Hierro wijst elke verantwoordelijkheid voor het onjuist of frauduleus gebruik van de website. Ook wijst elke verantwoordelijkheid voor het gebrek aan nauwkeurigheid, updaten of de geldigheid van de inhoud of diensten.

Onroerend goed El Hierro Het aanvaardt geen aansprakelijkheid die kunnen voortvloeien uit technische problemen of storingen in computerapparatuur die zich voordoen tijdens de verbinding met het internet, evenals schade die door derden via illegale kan worden veroorzaakt buiten de controle van Onroerend goed El Hierro. de links, indien, geven toegang via de website aan voordelen en diensten die worden aangeboden door derden, Ze niet in eigendom of onder controle van de bovengenoemde entiteiten, dus er is geen enkele verantwoordelijkheid of de daarin opgenomen informatie, of eventuele gevolgen die kunnen voortvloeien uit dergelijke informatie.

Als u een van de aangeboden via deze website toegang tot diensten, de gebruiker moet hij eerst enkele persoonlijke gegevens. Onroerend goed El Hierro zal deze persoonsgegevens behandelen in overeenstemming met de op deze pagina gepubliceerd en onder voorbehoud van de bepalingen van de bijzondere voorwaarden van de bedrijfsomstandigheden.

Onroerend goed El Hierro Zij behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen om bestuurlijke ontwikkelingen passen, wetgeving of jurisprudentie en praktijken in de branche, en wijzigen diensten, inhoud, nieuws, configuratie, presentatie, locatie en stijlen van uw website. dienovereenkomstig, is de verantwoordelijkheid van elke gebruiker het lezen van de voorwaarden voor het gebruik van kracht zijn op elk van de tijden die u toegang tot deze website.

Elk geschil of, algemeen, geschillen die zich kunnen voordoen met betrekking tot het gebruik van deze website zal worden opgelost in overeenstemming met de Spaanse wetgeving en de rechtspraak zich op het eiland El Hierro, in het geval dat het geschil niet kan worden beslecht door onderling overleg.

uploaden